Фибробронхоскопия

  • 17/08/2015 22:46
  • |
  • 0 коментара
Фибробронхоскопията е ендоскопско изследване не белите дробове, което се извършва с помощта на фибробронхоскоп – това е уред с влакнеста оптика, чиято осветителна система е далече от пациента и се избягва загряването както на апарата, така и на тъканите. Дава информация за състоянието на бронхиалното дърво, наличието или липсата на патология от белите дробове или съседни органи, дава възможност на биопсии и прецизно определяне на диагнозата. Прилага се по показания при почти всички белодробни заболявания. Изследването се извършва с локална анестезия, за да се подтисне кашличния рефлекс и за да се избягнат усещанията за дискомфорт. Обща анестезия не се използва, защото спира дишането.
1

 
 Показанията за фибробронхоскопия могат да бъдат както симптоматични, така и диагностични.
Най-честите показания за извършване на педиатрич- на фибробронхоскопия са стридор, персистираща кашлица, персистиращa рентгенологична находка, проучване при имунокомпрометирани деца. Стри- дорът е индикация, когато симптомите са тежки или персистират или когато има съмнение относно диагнозата. Най–честите състояния, причиняващи стридор, са ларингомалация или трахеомалация, па- реза на гласна връзка, субглотисна стеноза или киста и външна компресия на трахеята (васкуларен пръс- тен или неназована артериална компресия). Хронич- ната кашлица може да бъде много обезсърчаващ/ разочароващ симптом за изследване и лечение. Ако се изключи реактивно заболяване на дихателните пътища и психогенни причини, флексибилната брон- хоскопия може да разкрие наличието на чуждо тяло в дихателните пътища, трахеомалация, бронхома- лация, външна компресия на трахеобронхиалнното дърво или гастроезофагеален рефлукс (ГЕР). Едностранно или локализиранно „свирене” в гър- дите е определено показание за извършване на ФБС. В случаи на двустранно „свиркане” фибробронхоско- пията е показана, ако то е персистиращо и недо- бре отговарящо на лечението с бронходилатато. Противопоказания и усложнения при ФБС Фибробронхоскопията не е показана, когато не се очаква да предостави ценна диагностична информация. 
 


Свържете се с нас:

   Д-р Пенков:  0886 88 07 88

   Д-р Вътковска: 0886 37 26 73

   Email: i.penkov@abv.bg

   Email: dr_vatkovska@abv.bg

Във фейсбук:

  • Facebook