Моноклонални антитела

  • 17/08/2015 22:57
  • |
  • 0 коментара
Използват се при тежка астма кортикозависима, с чести пристъпи трудно поддаваща се на лечение.
1

Бронхиална астма (БА)

 

Тя е едно от най-честите хронични заболявания, което засяга около 300 милиона души по целия свят и продължава да бъде значителен обществен здравен проблем. Тя е хетерогенно заболяване, което може да има различни клинични и патофизиологични характеристики. Хроничното възпаление на дихателните пътища (ДП), характерно за астмата се асоциира с обратима обструкция на последните и бронхиална хиперреактивност, които се проявяват със симптоми като свирене и стягане в гърдите, кашлица и задух. Приблизително 70% от пациентите с БА са с алергичен фенотип, който се характеризира с повишени серумни нива на алерген - специфични IgE, а симптомите им се предизвикват от алергени – полени, животински епидермални алергени, микрокърлежи в домашния прах.

Актуалните указания за лечение и контрол на БА препоръчват стъпаловиден подход на лечение и въпреки, че много от пациентите постигат контрол със стандартните терапии, значителна част продължават да имат симптоми и екзацербации (ЕКЦ), независимо от използването на инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и дългодействащи β2-адренорецепторни агонисти (ДДБА).

Omalizumab (OMZ) е хуманизирано анти - IgE моноклонално антитяло, което е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) през 2003 г. за възрастни и юноши (над 12-годишна възраст) с умерена до тежка персистираща алергична БА, чиито симптоми са неадекватно контролирани с ИКС. В Европейския съюз OMZ е одобрен за лечение на пациенти на възраст над 6 години с тежка персистираща алергична БА, които са неадекватно контролирани с ИКС и ДДБА.

 

 Свържете се с нас:

   Д-р Пенков:  0886 88 07 88

   Д-р Вътковска: 0886 37 26 73

   Email: i.penkov@abv.bg

   Email: dr_vatkovska@abv.bg

Във фейсбук:

  • Facebook